Kompositören Marie Samuelsson har aldrig dragit sig för att hämta musikaliskt stoff ur samtidens ämnen.