Till skillnad från de flesta konkurrenter satsar Khalid nästan uteslutande på musiken när han gör arenakonsert.