Det ansedda konserthuset Wigmore Hall i London efterlyser musik som ska spegla erfarenheten av att vara instängd i en så kallad ”lockdown”,