Författaren David Jonstad om möjligheterna att tänka i nya banor.