Koleka Putumas dikter utgår från en tydligt sydafrikansk erfarenhet av rasism och klassamhälle.