Nobelstiftelsen vill att Svenska Akademien fortsätter ta hjälp för att utse pristagare.