Två parallella utställningar på Vandalorum fokuserar på klimatet och våra begränsade resurser.