Dark academia-stilen har gjort litteratur och tweed inne – kritiseras också för eurocentrism.