”Att tackla originalets exotisering var en av de svåraste nötterna att knäcka”.