Johan Croneman: Så mycket nonsens och så lite journalistik i porträttet av Clark Olofsson.