Maria Schottenius: Skräcken som präglade 50 och 60-talet håller i sig.