Det saknas varken politik eller erotik i Florian Illies bok ”Kärlek i hatets tid”, som kretsar kring åren 1929 till 1939.