”Miss Marx” porträtterar Karl Marx dotter Eleanor med punkinslag som gimmick. I övrigt en konventionell filmbiografi som blir en lite…