”Calamari cock ring”, ”Dick pickler” och ”Pussilanimous” – här är snackisorden.