I 14 år har Kalena grunnat på namnet till den andra dotter som hon aldrig fick. Svaret kommer i en blixtbelysning.