Ytterligare ett nöjesetablissemang försvinner från Stockholms nattliv.