Rebecka Katz Thor: Franz Kafka kan varken vara en tysk eller israelisk författare.