Steve Sem-Sandberg recenserar Julian Barnes ”Metroland” från 1980.