Sedan allmännyttan började säljas ut på 1990-talet har bostäder kommit att behandlas som varor och investeringsobjekt. En social bostadspolitik är ett måste för framtiden, skriver Julia Svensson i del fyra av artikelserien ”Stockholms växtvärk”.