”Det är oerhört olyckligt att det inträffade”, säger Adam Hidestål, stadsarkivarie i Malmö.