En uppmärksammad dom från Stockholms tingsrätt har väckt oro bland journalister och mediehus.