DN/Ipsos. Sex av tio svenskar uppfattar att nyhetsförmedlingen i stor utsträckning är påverkad av journalistens egna värderingar.