Stiftelsen Tobias Hammars minnesfond tilldelar journalisten och författaren Hana Al-Khamri sitt stipendium på 50 000 kronor.