Är dagstidningarnas listor en ”löjeväckande charad”