Född i Köpenhamn, uppvuxen i Malmö. Johanne Lykke Holm lever mitt emellan de två språken, som hon kallar dialekter.