Del två av Johanna Gustafsson Fürsts utställning på Accelerator har nu öppnat för publik och fått nya tillägg.