Johanna Adolfsson berättar historien om Israels högerextreme finansminister Bezalel Smotrichs väg till makten och efterlyser med anledning av kriget i Gaza en bättre genomlysning av israelisk politik i svenska medier.