Filmaren prisas för sitt arbete med att dokumentera minnen av Förintelsen.