Public service brister i sitt demokratiska uppdrag.