Kultur-tv som vänder sig till den yngre publiken borde vara friare.