Det är att fullständigt lämna sitt uppdrag om opartiskhet och oberoende.