Tv-essän ”Den sista hummerfiskaren” får det mesta sagt i ett enda avsnitt.