Många äro de platser runt om i världen som på ett eller annat sätt gör anspråk på att ha varit inspirationskällor till författaren JK…