Rapparen Jireel tvingades bli vuxen tidigt; hjälpa sin mamma och ta hand om syskonen. 22 år gammal släpper han nu sitt femte album ”Moty”