Engelskan tränger undan svenskan, trots att vi egentligen inte alls talar språket särskilt väl. Dessutom låter vi anglicismerna urvattna det egna modersmålet. Jesper Högström förfäras över hur Jon Dahl Tomasson-syndromet sprider sig.