Seminariet ”Hur rik är Jens Liljestrand?”, DN-scenen Gondor och ständiga elavbrott.