Historikern Janken Myrdal om klimatkrisens existentiella utmaning.