Sven-David Sandström är sjuk i cancer – men har aldrig varit så kreativ som nu.