Johan Hilton: Är det så konstigt om teaterkritiken ses som en del av pr-verksamheten?