Att skriva om sin alkoholism har varit skamfyllt för Hanna Hellquist – tills nu.