I somras anklagades Harry Potter-författaren för transfobi, efter uttalanden på Twitter.