Stig Hansén och Clas Thor: Anklagelserna skymmer hans verkliga insats.