Det kollektiva historieberättandet är tema för konstbiennalen Manifestas fjortonde upplaga.