”Glömda rum” handlar om den avdankade författaren Erik som är mån om distansen till sina medmänniskor fast kanske än mer till tidsandan.