I tjugotvå avsnitt skärskådar poeten Fredrik Nyberg världens sönderfall i diktboken ”Ruiner”.