Hög spänning präglar den mest uppmärksammade flykten från DDR.