DN Boklördag har frågat fem svenskspråkiga poeter hur man egentligen försörjer sig på sitt värv – med anledning av privatekonomins intåg i lyrikdebatten.