Johan Croneman skriver om ubåtsfilmen där Michael Nyqvists syns i en av sina sista roller.