Försvaret åberopar Svenska Akademiens ledamot Katarina Frostenson som vittne inför hovrättsförhandlingarna mot hennes make, Jean-Claude Arnault. Men åklagaren beskriver Frostenson som ett karaktärsvittne, ”något som inte hör hemma i svenska rättegångar”. Hovrätten meddelar att man tillåter vittnesförhöret med Katarina Frostensson.