Svenska staten dömdes till att betala skadestånd till antivaccin-aktivist.